• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

Warsztaty taneczno-ruchowe „Junior-Senior & FIT 2020” w miejscowości Bieganowo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W okresie od 01.10.2020r.- 31.10.2020r.. w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie w ramach projektu „Cykl imprez i warsztatów sportowo-rekreacyjnych” odbyły się Warsztaty Fitnes:"Junior-Senior&FIT". Była to swoista „taneczna podróż” składająca się z cyklu zajęć ruchowych obejmujących gimnastykę prozdrowotną, ogólnorozwijającą, w tym „tańce świata”, skierowane do „osób w każdym wieku”. Uczestnicy Warsztatów w rezultacie nabyli umiejętność wykonania tańców tj.: Walc angielski, Tango, Quickstep, Cha Cha, Rumba, Jive. Przekonali się jednocześnie, że taniec jest rodzajem treningu aerobowego. Poprzez różnorodne formy zapewnia odpowiedni poziom wydolności i sprawności fizycznej organizmu. Przyczynia się do wykształcenia określonych postaw, tworząc pewien styl życia. Uczy organizowania i spędzania wolnego czasu. Ponadto ma bardzo korzystny wpływ na kondycję psychofizyczną. Umożliwia człowiekowi odreagowanie złych emocji, z którymi codziennie ma do czynienia. Techniki, znajdujące zastosowanie podczas Warsztatów wywodzą się z improwizacji tańca współczesnego, spontanicznego, dawnych tańców plemiennych, tańców w kręgu, pracy z ciałem, przybierają formę treningu odczuwania ćwiczeń relaksacyjnych. Z kolei Warsztaty z zakresu kultury tańca ludowego, które w połączeniu z przekazem walorów tradycji pieśni i tańca ludowego stanowiły czynnik zarówno szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej, jaki ten, dzięki któremu dana społeczność lokalna zachowuje określoną kulturę miejsca, w którym żyje. Zadanie to, zaadresowane zostało do osób „w każdym wieku” w celu podniesienia kondycji i witalności, wzrostu energii i siły życiowej, zdobycia umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, a ponadto - podążający w kierunku rozbudzenia kreatywnej postawy do życia.

W zajęciach wzięło udział 15 uczestników przedstawicieli różnych grup społeczności lokalnych: młodzieży, dorosłych.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu:
Cykl imprez i warsztatów rekreacyjno-sportowych przy wsparciu finansowym:

  • Ministerstwa Sportu w Warszawie
  • Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
  • Stowarzyszenia „ Wielkopolscy Bieganie” w Bieganowie
  • Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie"

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.