• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

XIV Festyn dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Boisko sportowe Szkoły Podstawowej Nr 2 Gnieźnie po raz kolejny gościło bardzo liczną grupę seniorów z terenu Gniezna. 7 października 2020 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało  XIV Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”. W imprezie udział wzięło około 100 uczestników z Gniezna. W tej integracyjnej formie spotkania udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia „Promyk”, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Klubu Seniora „Radość” działającego przy gnieźnieńskim MOK i Klubu Seniora „Winiary”. Uczestnicy zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych takich jak: quiz wiedzy sportowo - turystyczny, rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut woreczkami do tarczy, rzut lotką, rzut woreczkami do punktowanej tarczy (leżącej), wyrzucanie kości. W poszczególnych konkurencjach finałowe miejsca zajęli:

rzut woreczkami do punktowanej tarczy (stojącej)

I   – Irena Kryszak – PZERiI - koło nr 8

II  – Gabriela Błochowiak – PZERiI - koło nr 8

III – Krystyna Fuszpaniak – Polski Związek Niewidomych

Rzut woreczkami do punktowanej tarczy (leżącej)

I   – Bogdana Nowak – Stowarzyszenie Dzieci Wojny

II  – Jerzy Kabziński – PZERiI

III – Eugeniusz Gadziński – PZERiI - koło nr 8

wyrzucanie kości

I    – Czesława Michalak – Klub Seniora Winiary

II   – Maria Sękowska – Malinger – PZERiI - koło nr 8

III – Jarosław Ślebioda – Polski Związek Niewidomych 

rzut lotką do tarczy

I   – Teresa Radka - PZERiI

II  – Małgorzata Szymczak – Polski Związek Niewidomych

III – Urszula Woźniak – Stowarzyszenie „Promyk”

rzut  ringo

I    – Wanda Figiel – Stowarzyszenie „Promyk”

II   – Eugeniusz Gadziński – PZERiI – koło nr 8

III – Hanna Napierała – Stowarzyszenie Dzieci Wojny

rzut woreczkami do kosza

I   –  Eugeniusz Gadziński – PZERiI – koło nr 8

II  – Irena Wiśniewska – Klub Seniora Winiary

III –Tadeusz Zieliński – Klub Seniora Radość

quiz wiedzy sportowo - turystyczny

I –   Irena Nitka – PZERiI – koło nr 8

II –  Jarosław Ślebioda – Polski Związek Niewidomych

III – Halina Dyc – Stowarzyszenie „Promyk”

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale, zaś wszystkie drużyny okolicznościowe puchary.                                             

W klasyfikacji drużynowej finałowe miejsca zajęli:

 I  –  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gniezno – Koło Nr 8

II  –  Polski Związek Niewidomych Gniezno

III – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne  „Promyk” Gniezno

IV – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gniezno

V  –  Klub Seniora Winiary

VI – Polskie Stowarzyszenie Dzieci Wojny

VII – Klub Seniora Radość

VIII – Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Współorganizatorami imprezy organizowanej pod Patronatem Prezydenta Miasta Gniezna był Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gnieźnie oraz Rada Osiedla Stare Miasto. Imprezę wsparli także wolontariusze z TEB Edukacja Szkoły Policealne i Technika na czele z p. Agnieszką Bernatowicz oraz wolontariusze z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na czele z p. Gabrielą Giszczyńską – Marciniak, którzy przeprowadzili konkurencje sportowo – rekreacyjne.

Wśród zaproszonych gości i organizatorów obecni byli: Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Sylwia Jabłońska, Dyrektor SP Nr 2 Sławomir Wierzelewski, Dyrektor Biura Poselskiego Tadeusza Tomaszewskiego – Piotr Chrzanowski oraz Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński (Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gniezna) wraz z przedstawicielami władz SMW Anną Stanowską, Justyną Banasik, Krzysztofem Wojciechowskim.

Na zakończenie wszyscy wspólnie skosztowali posiłek w formie obiadu serwowany przez Restaurację White Taste.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.