• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
 • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

"Integracja na sportowo i świątecznie" w Bieganowie 2020

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 14 i 15 grudnia 2019r. na Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie odbyły się Gwiazdki „na sportowo i świątecznie”, które w swoim założeniu mają na celu zintegrowanie środowisk lokalnych wokół przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, włączając rodziny, opiekunów, w tym osoby starsze – całe pokolenia w przygotowanie i organizację imprez, kultywując  tym samym wspólne Tradycje Bożonarodzeniowe. Stąd– w ramach „Warsztatów z zakresu rękodzieła artystycznego- Świąteczna Dekoratornia”- młodzież, dorośli w Szkole Podstawowej w Bieganowie przygotowywali ozdoby świąteczne, które zostały zaprezentowane podczas imprez gwiazdkowych w formie Kiermaszu Świątecznego.

Gwiazdka w Bieganowie 14.12.2019r.

Spotkanie w Świetlicy Wiejskiej Bieganowie 14 grudnia 2019r. przebiegało pod hasłem projektowym: Cyklu Spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie”. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom udział w bloku rekreacyjno-sportowym, w ramach którego mogli oni wzmocnić swą sprawność fizyczną poprzez udział w konkurencjach tj.: „rzut woreczkami do kosza”, „gra w kręgle”, „gra w „kości”. Zwycięzcy poszczególnych modułów sportowych- za zajęcie od I do III miejsca -otrzymali pamiątkowe medale.

 Klasyfikacja finałowa przedstawiała się w sposób następujący:

„Rzut woreczkami do kosza”(1r.ż.- kl.III Sz.P.)

 1. miejsce-Marcel Przyborowski
 2. miejsce-Dominik Pakulski
 3. miejsce-Wanessa Kuźma

„Gra w kręgle”(1r.ż.- kl.III Sz.P.)

 1. miejsce-Zuzanna Gałecka
 2. miejsce-Piotr Małecki
 3. miejsce-Wiktor Bogdanowicz.

„Gra w kości” (1r.ż.- kl.III Sz.P.)

 1. miejsce-Marysia Czaja
 2. miejsce-Bartek Giszczyński
 3. miejsce-Julia Paprocka

„Gra w kości” (kl. III-17r.ż)

 1. miejsce-Oliwia Paszak
 2. miejsce-Monika Kamrowska
 3. miejsce-Gabriela Plichta

„Gra w kości” (osoby dorosłe, w tym seniorzy)

 1. miejsce-Katarzyna Chmielewska
 2. miejsce-Katarzyna Jaruga
 3. miejsce-Halina Chlebowska.

Ponadto- osobom dorosłym, seniorom uczestniczącym  w rekreacyjno-sportowych zmaganiach –Sołtys Wsi Bieganowo Agnieszka Frąckowiak-wręczyła  nagrody rzeczowe, ufundowane przez Stowarzyszenie” Wielkopolscy Bieganie”- Grupę Odnowy Wsi Bieganowo, Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”, Sołectwo Bieganowo, partnerów prywatnych.

Punktem kulminacyjnym Gwiazdki było spotkanie z Mikołajami, którzy w towarzystwie pomocników i pomocnic wręczali uczestnikom Spartakiady „paczki świąteczne”, napoje i słodycze.

Gwiazdka w Bieganowie 15.12.2019r.

W dniu 15 grudnia 2019r. na Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie odbyła się ”Gwiazdka Aktywni Bieganowo -Senior 70+” – realizowana również w ramach realizacji projektu: Cykl Spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie”. Przedsięwzięcie to skierowane zostało do seniorów i osób, które aktywnie działają na rzecz miejscowości Bieganowo i jej mieszkańców.

Spotkanie rozpoczęła- witając przybyłych gości- Sołtys Bieganowa Agnieszka Frąckowiak. Zainicjowała zarazem występ: Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, Klubu Tańca Towarzyskiego, „Kolędowanie Młodych”. Na scenie pojawili się tancerze i chór „Ziemi Wrzesińskiej”, którzy zaprezentowali piosenki i przyśpiewki, tańce regionalne, narodowe” „ Wielkopolskie”, „Polonez” , „Mazur”, „Krakowiak”, „Oberek”, Z Pogórza Karpackiego „Sarnę”. Tradycyjnie wystąpił też Klub Tańca Towarzyskiego. W jego wykonaniu mogliśmy zobaczyć „Tańce świata”: Walc angielski, Tango, Quickstep, Cha Cha. Podczas spotkania uczestnicy kosztowali słodkich wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bieganowie.

Punktem kulminacyjnym Imprezy było wręczenie „świątecznych paczek ze słodyczami” wszystkim uczestnikom Gwiazdki, życzenia świąteczne i noworoczne. W nastrój bożonarodzeniowy wprowadziła nas młodzież w ramach „Kolędowania Młodych”: Sandra Rogacka i Bartłomiej Podlewski, prezentując Kolędy Polskie.

Spotkania świąteczne uświetnili swoją obecnością zaproszeni Partnerzy:

 • Tadeusz Tomaszewski-Poseł na Sejm RP, Prezes Honorowy Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
 • Teresa Waszak-Wójt Gminy Kołaczkowo,
 • Michał Stefański-Prezes OSP Kołaczkowo, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołaczkowo,
 • Ryszard Zjeżdżałka-Kierownik Artystyczny i Choreograf Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”,
 • Wanda Kujawa, Czesława Kosmecka, Henryk Krukowski, Grażyna i Paweł Mikołajczak-Partnerzy Prywatni,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Wielkopolscy Bieganie"-Grupy Odnowy Wsi Bieganowo, Sołtys Wsi Bieganowo-Agnieszka Frąckowiak,
 • Przedstawiciele Zarządu „Koła Gospodyń Wiejskich Aktywni Bieganowianie”,
 • Przedstawiciele Rady Sołeckiej Wsi Bieganowo: Martyna Dobrowolska, Julian Gałecki, Kamil Pacocha, Czesław Staszak, Tomasz Cyrulewski, Waldemar Kuźma.

Współorganizatorzy, partnerzy imprez:

 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
 • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
 • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” /Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie” Bieganowie,
 • Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Bieganowie,
 • Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”,
 • Klub Tańca Towarzyskiego,
 • Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
 • Mieszkańcy Bieganowa.

W Cyklu Spartakiad „integracja na sportowo i świątecznie” w Bieganowie 14 i 15 grudnia 2019r. uczestniczyło 445 osób ( uczestnicy, opiekunowie, zaproszeni goście, obsługa techniczna zadania), wręczono 282 „paczki świąteczne”.

Gwiazdki w Bieganowie zrealizowane -w ramach projektu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan: Cykl imprez i warsztatów sportowo-rekreacyjnych, zadania: Cykl Spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie” sfinansowano ze środków:

 • dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • własnych Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
 • Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganowo,
 • Stowarzyszenia "Wielkopolscy Bieganie"-Grupy Odnowy Wsi Bieganowo,
 • dotacji Agencji, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”,
 • partnerów prywatnych.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.