• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

Stolica eXperymentu gościła dziś 50 przedstawicieli gnieźnieńskich organizacji pozarządowych skupionych w 36 stowarzyszeniach i fundacjach podczas szkolenia przeprowadzonego przez specjalistów ze Stowarzyszenia Centrum PISOP

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

#StolicaeXperymentu gościła dziś 50 przedstawicieli gnieźnieńskich organizacji pozarządowych skupionych w 36 stowarzyszeniach i fundacjach podczas szkolenia przeprowadzonego przez specjalistów ze Stowarzyszenia Centrum PISOP. Uczestnicy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie Prezydenta Miasta Gniezna i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której mam zaszczyt przewodzić. Szkolenie przeprowadzono w formie wykładowej oraz bardzo ciekawych zajęć warsztatowych. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia w zakresie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych oraz tworzenia ofert na realizację zadań publicznych. Szkolenie otworzyli zastępca Prezydenta Gniezna Michał Powałowski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Sylwia Jabłońska i moja skromna osoba. Prowadzący zajęcia z PISOP Paweł Wojciechowski i Piotr Kotlarek zaprezentowali swoje szkoleniowe umiejętności jako specjaliści z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem. Na zakończenie uczestnicy otrzymali stosowne z ramienia szkolących certyfikaty. Serdecznie dziękuję dyrektorowi obiektu panu Pawłowi Jagielskiemu za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń celem przeprowadzenia szkolenia. Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji szkolenia pani Annie Kozaneckiej, Monice Jakubowskiej i Sandrze Andrzejczak. Druga cześć szkolenia zaplanowana jest na 1 grudnia od godziny 13 także w Stolicy eXperymentu na który już teraz serdecznie zapraszam poprzez zapisy na linku podanym w najbliższym czasie.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.