• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
 • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

"Integracja na sportowo i świątecznie" w Budziłowie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gwiazdka w Budziłowie 14 grudnia 2019r. - miała charakter zarówno rekreacyjno-sportowy, jak i kulturowy. Stąd w Budziłowskiej Świetlicy Wiejskiej odbyła się Spartakiada „na sportowo i świątecznie”, skierowana do dzieci i młodzieży. Jej uczestnicy rzucali woreczkami do kosza, zbijali kręgle, grali w „kości”. Wtórowali, kibicowali im w tych potyczkach dorośli, którzy przygotowali kolację wigilijną a Sołtys Wsi Budziłowo Robert Ptaszyński wprowadził obecnych na Spartakiadzie w część kulturalną, cytując: Taka mała wieś na świecie że nie wszyscy o niej wiecie ,w Budziłowie wiele rodzin tak spędzało kilka godzin. Przy wieczerzy z kolędami  był  Mikołaj z prezentami, I to dzięki tej kolacji, znamy klucz do integracji.

Podczas wigilijnej kolacji pojawił się zatem Mikołaj, który rozdał „paczki świąteczne ze słodyczami”. Zostały też wręczone medale zwycięzcom konkurencji sportowo-rekreacyjnych.

Klasyfikacja finałowa przedstawiała się w sposób następujący:

„Gra w kręgle”:

1.miejsce : Martin Dziczkaniec

2.miejsce : Gabriel Wysakowski

3.miejsce : Wincenty Wysakowski

„Gra w kości”:

1.miejsce : Martin Dziczkaniec

2.miejsce  : Apolonia Wysakowska

3.miejsce  : Laura Wysakowska 

„Rzut woreczkami do kosza”

1.miejsce  : Wincenty Wysakowski 

2.miejsce  : Tymon Dziczkaniec

3.miejsce  : Anastazja Wysakowska 

Współorganizatorzy, Partnerzy imprezy:

 • Rada Sołecka Wsi Budziłowo,
 • Grupa Odnowy Wsi Budziłowo,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Budziłowo,
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
 • Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”/ Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
 • Gmina Kołaczkowo.

W Cyklu Spartakiad „integracja na sportowo i świątecznie” w Budziłowie 14 grudnia 2019r. uczestniczyły 62 osoby ( uczestnicy, opiekunowie, zaproszeni goście, obsługa techniczna zadania), wręczono 18 „paczek świątecznych”.

Gwiazdkę w Budziłowie, zrealizowaną -w ramach projektu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan: Cykl imprez i warsztatów sportowo-rekreacyjnych, zadania: Cykl Spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie” sfinansowano ze środków:

 • dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • własnych Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
 • Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budziłowo,
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Budziłowie,
 • partnerów prywatnych.

Reasumując, w całym Cyklu Spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie” w Gminie Kołaczkowo, w miejscowościach: Bieganowo i Budziłowo uczestniczyło 507 osób, 300-otrzymało „paczki świąteczne” w formie słodyczy.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.