• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

XIII Festyn dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 Gnieźnie po raz kolejny gościła bardzo liczną grupę seniorów z terenu Gniezna i powiatu. 22 maja 2019 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało  XIII Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”. W imprezie udział wzięło 260 uczestników z Gniezna, Kiszkowa, Trzemeszna Witkowa i Czerniejewa. W tej integracyjnej formie spotkania udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gniezna, Witkowa i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Promyk” z Gniezna i Trzemeszna, Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” z Kiszkowa, Polskiego Związku Niewidomych z Gniezna, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gnieźnie, Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Gniezna i Trzemeszna, Klubu Seniora „Radość” działającego przy gnieźnieńskim MOK,  Klubu Seniora „Winiary” i Miejskiej Rady Seniorów z Czerniejewa. Uczestnicy zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych takich jak: quiz wiedzy sportowo - turystyczny, rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, rzut lotką, podbijanie piłeczki, wyrzucanie kości. W poszczególnych konkurencjach finałowe miejsca zajęli:

rzut piłką do kosza

I – Anna Zaidler - Słoneczny Promyk Kiszkowo,

II – Barbara Chojnacka - PZERiI Gniezno,

III – Helena Skibińska - PZERiI Witkowo,

podbijanie piłeczki

I – Eugeniusz Gadziński - PZERiI Gniezno               

II  – Walerian Ryszczak - Rada Seniorów Czerniejewo  

III – Małgorzata Kamińska - Promyk Trzemeszno,

wyrzucanie kości (kobiet)

I  – Zofia Akacka – Klub Seniora Radość Gniezno     

II – Maria Smolna – Słoneczny Promyk Kiszkowo 

III – Ewa Szmyt – Rada Seniorów Czerniejewo 

wyrzucanie kości (mężczyzn)

I – Wacław Sowiński – Stowarzyszenie Dzieci Wojny Gniezno     

II – Edmund Szlacheta – Stowarzyszenie Promyk Trzemeszno,

III – Zygmunt Gorczycki – Słoneczny Promyk Kiszkowo 

rzut lotką do tarczy (mężczyzn)

I – Marek Ograbek – PZN Gniezno,

II – Roman Kuszak – Słoneczny Promyk Kiszkowo,

III – Wiesława Budna – PZERiI Gniezno

rzut lotką do tarczy (kobiet)

I – Danuta Kolenda – Stowarzyszenie Dzieci Wojny Gniezno ,

II – Małgorzata Szymczak – PZN Gniezno,

III – Lidia Kotlińska – Słoneczny Promyk Kiszkowo

rzut  ringo

I – Teresa Czajkowska - PZERiI Gniezno,

II – Marian Blaszyński - PZERiI Witkowo,

III – Jerzy Tubacki - PZERiI Gniezno,

rzut woreczkami do kosza

I – Małgorzata Szymczak  –  PZN Gniezno,

II  – Renata Domagalska – Słoneczny Promyk Kiszkowo ,

III – Walerian Ryszczak – Rada Seniorów Czerniejewo

quiz wiedzy sportowo - turystyczny

I – Czesława Pawłowska, Jan Łącki – WZINR Gniezno,

II – Ryszard Jasiecki, Michał Patalas –  PZN Gniezno,

III – Władysław Strzelecki, Józef Kamiński – Promyk Trzemeszno

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale, zaś 6 najlepszych drużyn okolicznościowe puchary.                                             

W klasyfikacji drużynowej finałowe miejsca zajęli:

 I  –  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo

II  –  Polski Związek Niewidomych Gniezno

III – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gniezno

IV – Stowarzyszenie Dzieci Wojny Gniezno

V  –  Miejska Rada Seniorów Czerniejewo

VI – Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” Trzemeszno

Współorganizatorami imprezy organizowanej pod Patronatem Prezydenta Miasta Gniezna był Urząd Miejski i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gnieźnie.

Wśród zaproszonych gości i organizatorów obecni byli: Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna Zdzisław Kujawa, radny miasta Gniezna Tadeusz Purol, Dyrektor SP Nr 2 Jarosław Piotrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński (Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gniezna) wraz z przedstawicielami władz SMW Anną Stanowską, Agnieszką Frąckowiak i Justyną Banasik.

Uczestnicy festynu  mieli także okazję zmierzyć sobie ciśnienie, mając jednocześnie zapewnioną opiekę medyczną. Na zakończenie wszyscy wspólnie skosztowali posiłek w formie obiadu serwowany przez Firmę Karuś.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.