• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

Seniorzy przy komputerach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Europosłanka Krystyna Łybacka w latach 2016 – 2019 na terenie powiatu gnieźnieńskiego zorganizowała we współpracy z władzami samorządowymi w Gnieźnie, Trzemesznie i Wikowie oraz Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan 17 kursów komputerowych, a także warsztaty fotograficzne, w których uczestniczyło 306 osób.              Ostatnie warsztaty komputerowe dla seniorów odbyły się w marcu br. na bazie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gnieźnie. Tradycyjnie z uczestnikami warsztatów komputerowych – 26 marca 2019 spotkali się Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Tadeusz Tomaszewski – asystent Europosłanki i radny Rady Miasta Gniezna – prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński. Uczestnicy zajęć komputerowych otrzymali certyfikaty i upominki oraz od gości życzenia świąteczne. Osobne podziękowanie organizatorzy kierują do dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 5 pani Anny Wójcik – Starczewskiej i Hanny Kowalskiej.                          

Spotkanie kończące udział w warsztatach było okazją do rozmowy o sprawach miasta Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i województwa wielkopolskiego. Zajęcia z seniorami prowadził pan Waldemar Staszak. Warsztaty komputerowe swoją tematyką obejmowały podstawowe zagadnienia z obsługi komputera, takie jak praca w środowisku Windows czyli uruchamianie aplikacji, organizacja zapisu pracy na dysku komputera. Omówiono również wykorzystanie Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji, szczególnie w lokalnych mediach, poruszania się po mapach, słownikach, przeglądania aktualnych repertuarów kin czy teatrów. Omówiono i przećwiczono podstawowe zagadnienia związane z bankowością elektroniczną. Kursanci zapoznali się również z wykorzystaniem Internetu do komunikacji na przykładzie poczty e-mail, Facebooka. Warsztaty stanowią podstawę do dalszego rozwijania kompetencji komputerowych.                                                                                                                             

Każdy z uczestników warsztatów otrzymywał certyfikat wystawiony przez organizatorów oraz materiały informacyjno – promocyjne ufundowane przez Prezydenta Gniezna Pana Tomasza Budasza i posłankę do Parlamentu Europejskiego Panią Krystynę Łybacką. Zakończenie zajęć warsztatowych było zawsze okazją do spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i koordynatorem tych działań asystentem Europosłanki w Gnieźnie Tadeuszem Tomaszewskim.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.