• Tel.: +48 61 426 33 29 lub
  • Email smw-gniezno@wp.pl

Aktualności

Zbyszek Linkiewicz ponownie Prezesem UKS „Niechan” w Niechanowie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie 23 kwietnia 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niechan”. Klub zrzesza ponad 60 osób – uczniów, nauczycieli i rodziców. UKS powstał z inicjatywy posła Tadeusza Tomaszewskiego w kwietniu 1995 roku. Członkiem założycielem klubu i jego Prezesem od 23 lat jest Zbyszek Linkiewicz, wieloletni nauczyciel WF, a obecnie „stypendysta” ZUS. W klubie funkcjonują dwie sekcje sportowe. Sekcję unihokeja w ramach programu „Animator” prowadzi Tomasz Gadziński, a sekcję tenisa prowadzą Eugeniusz Kruger i Tadeusz Nowak. Zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym związków sportowych oraz Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska młodych sportowców UKS-u były wspierane środkami publicznymi z gminy Niechanowo, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Klub jest organizatorem Ogólnopolskiego Biegu Niechana, którego 28 edycja odbędzie się 25 maja 2018 roku i adresowana jest głównie do młodzieży szkół podstawowych ora klas gimnazjalnych. Co roku w biegu uczestniczy około 500 osób, a komandorem imprezy jest Zbyszek Linkiewicz. UKS w 2017 roku organizował w okresie marzec – maj „Niechanowski piknik z tenisem stołowym”. Stypendia sportowe Wójta Gminy Niechanowo otrzymują tenisistki stołowe Zuzanna Lewandowska i Zuzanna Jasiecka. Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz na 3-letnią kadencję. Prezesem ponownie został Zbyszek Linkiewicz, wiceprezesem Tomasz Gadziński, sekretarzem Mariola Lewandowska, skarbnikiem Dorota Rakowska, a członkiem zarządu Mieczysław Kaczmarek. Komisja Rewizyjna klubu funkcjonować będzie w składzie Przewodnicząca – Elżbieta Rzepecka – Roszak, członkowie Krystyna Nowaczyk i Tadeusz Tomaszewski. W czasie zebrania Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Współpracy z Olimpijczykami przy PKOL zgłosił inicjatywę powołania w Niechanowie Gminnego Klubu Olimpijczyka. UKS „Niechan” należy do najstarszych UKS-ów działających aktywnie w powiecie gnieźnieńskim i Wielkopolsce. Klub jest członkiem prawnym Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS i ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, którego Prezes Stanisław Dolaciński jest również członkiem założycielem „Niechana”.

 Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. 

Znajdziesz tutaj informacje o bieżących działaniach, w które jest zaangażowane stowarzyszenie.